Khắc phục máy chiếu bị ngược hình

Có rất nhiều máy đã rơi vào tình trạng bị ngược khi phát hình. Nếu bạn đang gặp trục trặc với tình huống tương tự, hãy tham khảo cách chỉnh hình máy chiếu bị ngược hình của trung tâm sửa chữa máy chiếu JAV dưới đây.

Hầu hết máy chiếu được thiết kế là để đặt dưới đất cùng chân đỡ, hoặc đặt trên bàn (hội trường, giảng đường, v.v…) Chính vì vậy khi treo lên trần sẽ bị ngược hình vì phải úp mặt xuống để bấm nút.

CÁCH CHỈNH HÌNH MÁY CHIẾU BỊ NGƯỢC KHI TREO TRÊN TRẦN

Để chỉnh hình máy chiếu bị ngược khi treo trần bạn thực hiện thiết lập dưới đây cho từng máy.

Với Máy Nec: Bạn vào Menu > Setup > Installation Orientation và chọn Front/Ceiling.

Với Máy Sony: Bạn vào Menu > Installation > MageFlip, tiếp đến chọn HV (Flips the picture horizontally and vertically)

Với Máy Panasonic: Bạn vào Menu > Projector setup > Installation, tiếp đến chọn Front/Ceiling.

Với Máy Epson: Bạn vào Menu > Extended > Projection > Front/Ceiling.

Với Máy BenQ: Bạn vào Menu > Setup > Projetor position, tiếp đến chọn Front/Ceiling.

Đối với các dòng khác có thể tìm mục tương tự trong menu

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm